Mezunlar nerelere gidiyor?

Farklı yorumlarda bulunabiliriz fakat sonuçta üniversitenin mezunlarının çalıştıkları kuruluşlar bir şeyler anlatıyor. Biraz daha bir şeyler anlayabilmek için bu kez aynı üniversitelerin mezunlarının Türkiye dışında nerelerde bulunduğunu belirlemeye çalıştım. Mezunların ne kadarını yurtdışına gittiğini şu varsayımla grafikleştirdim: Linkedin’de “Yaşadığı yeri Türkiye olarak vermeyenler yurtdışındadırlar”:

Sayısal olarak baktığımızda yurtdışında en çok mezunu bulunan üniversite; ODTÜ. Fakat mezun sayısı ile oranlayarak baktığımızda Koç Üniversitesinin mezunlarının dörtte birinden fazlasının yurtdışında olduğunu belirliyoruz. Onu çok az farkla Boğaziçi Üniversitesi mezunları izliyor: Dörtte birinden biraz az. Grafik daha iyi anlatabilir:

Ülkeler

Şimdi Türkiye dışında en çok yoğunlaşılan 15 ülkedeki dağılıma bir bakalım:

7 üniversitenin bu ülkelerdeki mezunlarının toplam sayısı 60.000‘e çok yakın: 59811. Sonuçta üçte birinden fazlası ABD‘de. Tüm bu sayıların içinde yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin olduğu da unutulmamalı.

Bu ülkelerdeki mezunların üniversitelere dağılımı da aşağıdaki tabloda:

Yukarıdaki grafikte gösterilen 15 ülkedeki mezunların dörtte birinden fazlası ODTÜ mezunu. ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ mezunlarının toplamı da 40.000’i geçiyor.

Kentler

Aynı değerlendirmeleri 15 yoğun kent için yaptığımızda New York ve Londra‘nın çekiştiğini görüyoruz.

23520 mezunun bulunduğu bu kentlerdeki üniversite mezunlarının yoğunlukları da aşağıdaki grafikte görülüyor:

Grafikteki kentler ölçeğinde Boğaziçi Üniversitesi mezunları en kalabalık grubu oluşturuyorlar.

Bu üniversitelerin mezunların Türkiye kentlerindeki durumunu da vermek isterdim. Fakat belirlediğim kadarıyla, Linkedin’in “yaşanılan yer” verilerinde Bursa lehine aşırı hataya yol açan bir Linkedin arızası var. Türkiye kentleri ile ilgili verileri, belki düzeltebiliriz diye, biraz bekletmenin iyi olacağını düşünüyorum.

Reklam