Yerel Facebook Toplulukları Yeterli ve Etkili mi?

Linkedin’den bakınca Dünyanın 140’tan fazla ülkesinde ODTÜ mezunu olduğunu belirlemiştim. Mezunların bu ülkelerin hangilerinde Facebook Toplulukları oluşturmuş olduklarına da baktım… Bazıları etkin olmasa da, kent ve ülke ölçeğinde, 48 yerel Facebook topluluğu var. Kent ve ülke karışık olmak üzere aşağıda üye sayılarıyla birlikte listeledim:

Kent
/Ülke
Topluluk AdresiÜye Sayısı
Adanahttps://www.facebook.com/groups/157602876005212
Almanyahttps://www.facebook.com/groups/132027236866203/ 614
Ankarahttps://www.facebook.com/groups/odtumd/1861
Antalyahttps://www.facebook.com/groups/odtuantalyamezun451
Atinahttps://www.facebook.com/groups/1242330179194814/6
Atlantahttps://www.facebook.com/groups/1046651745396012/40
Avrupa Birliğihttps://www.facebook.com/groups/271197046672969/1240
Avusturyahttps://www.facebook.com/groups/metu.avusturya/181
BAEhttps://www.facebook.com/groups/1427594484204838/145
Belçikahttps://www.facebook.com/groups/130599647020245/221
Berlinhttps://www.facebook.com/groups/520472028076607/235
Bostonhttps://www.facebook.com/groups/1022026431198969/185
Denizlihttps://www.facebook.com/groups/731140956986097/77
Eskişehirhttps://www.facebook.com/groups/eskisehirodtumezunlari183
Finlandiyahttps://www.facebook.com/groups/650631438774833/34
Fransahttps://www.facebook.com/groups/1727420194181278/122
Hamburghttps://www.facebook.com/groups/818581111579750/50
Hollandahttps://www.facebook.com/groups/173495246037783/493
İngilterehttps://www.facebook.com/groups/4989118702/150
İspanyahttps://www.facebook.com/groups/1160528380700605/82
İstanbulhttps://www.facebook.com/groups/odtumist6742
İsviçrehttps://www.facebook.com/groups/odtuisvicremezun/221
İzmirhttps://www.facebook.com/groups/184854191531143524
Kahirehttps://www.facebook.com/groups/1718715095064116/7
Kanadahttps://www.facebook.com/groups/odtualumnicanada/378
Karşıyakahttps://www.facebook.com/groups/1769473699943100/278
Kayserihttps://www.facebook.com/groups/217643255395/218
Kıbrıshttps://www.facebook.com/groups/258332037389/237
Kocaelihttps://www.facebook.com/groups/142445139212955195
Kopenhaghttps://www.facebook.com/groups/341110299832085/7
Köln (NRW)https://www.facebook.com/groups/1974110329539107/117
Malezyahttps://www.facebook.com/groups/1013085995393178/11
Melbournehttps://www.facebook.com/groups/514494038738219/81
Mersinhttps://www.facebook.com/groups/mersinodtumd/303
Milanohttps://www.facebook.com/groups/1745670238999570/138
Montrealhttps://www.facebook.com/groups/474447202926790/98
Münihhttps://www.facebook.com/groups/1446287692258013/323
New Yorkhttps://www.facebook.com/groups/1124937600861741/191
Rusyahttps://www.facebook.com/groups/283884355126635/60
Samsunhttps://www.facebook.com/groups/43069490034662750
San Franciscohttps://www.facebook.com/groups/463562163838508/75
Seattlehttps://www.facebook.com/groups/1085310811529821/12
Şikagohttps://www.facebook.com/groups/598337060259222/78
St. Louishttps://www.facebook.com/groups/256108041444740/10
Teksashttps://www.facebook.com/groups/metuNTx/67
Vancouverhttps://www.facebook.com/groups/487287638062606/96
Vaşingtonhttps://www.facebook.com/groups/odtumddc/205
Yeni Zelandahttps://www.facebook.com/groups/201275236910056/19

Alt unsurları ile kapsandığını varsaydığım listedeki koyu yazılı olan Avrupa ile Almanya ve Kanada’yı ve İzmir’le kapsanıyor olduğunu düşündüğüm Karşıyaka’yı düşersek 15.000’e yakın mezunun bulunduğu 44 topluluktan söz ediyoruz… Bu topluluklar içinde; Almanya, Antalya, AB (METUROPE), Avusturya, BAE, Boston, Fransa, Hollanda, Kayseri, Mersin, Montreal, Münih ve Şikago yeterince etkin görünüyor. İçlerindeki tek yönlü bir grup olarak ODTÜMİST de düzenli bildirimler gönderiyor. Kalan 30’dan fazla topluluğun etkililik düzeyi çok zayıf ya da yok.

Bence iyi örneklerin kendi deneyimlerini paylaşmasında yarar var. Avusturya, Hollanda ve Münih’i yakından izliyorum ve biliyorum ki çok yoğun ve etkili bir iletişimleri var: Etkinlik haberleri, ev aramada yardımlaşma ve buluşmalar etkileşimin yoğunlaştığı konular. Fransa’da etkinlik haberleri başı çekiyor. Almanya, Antalya, BAE, Boston, Kayseri, Mersin, Montreal ve Şikago dahil bu toplulukların nasıl etkili olduklarını o topluluklardaki arkadaşlarımızdan dinleyebiliriz.

Öte yandan mezun derneğinin bulunduğu Bursa’da da Facebook topluluğu olduğunu belirleyemedim. Burada dernek kendi iletişim kanallarını iyi kullanıyor olduğunu düşünerek buna ihtiyaç duymamış olabilir, doğal olarak. Fakat yeteri sayıda mezunumuzun bulunduğunu Linkedin’den belirlediğimiz Tekirdağ, Konya, Aydın, Balıkesir, Hatay, Manisa, Zonguldak gibi bazı illerimizde ise Facebook toplulukları olmadığı gibi derneklerimiz de yok. Buralardaki mezunlarımızın hiç olmazsa Linkedin ya da Facebook üzerinde oluşturacakları topluluklarla iletişimlerini geliştirmeleri yararlı olabilir…

Yukarıda listelenen yerel FB topluluklarının 18 Ekim 2019’daki üye sayılarına göre sıralanmış listesi de değerlendirmeler için yararlı olabilir:

ODTÜ Mezunlarının Yerel Facebook Topluluklarında Ekim 2019’daki Üye Sayıları

Bu yazı, erişemediğim yerel toplulukları bulmaya, eksikliği duyulan toplulukların oluşmasına ve çevrimiçi toplulukların değerlendirilmesine hizmet ederse ciddi ölçüde işe yaramış olacaktır…

Reklam

ODTÜ Mezunlarının Ülke ve Kent Toplulukları ile Bu Toplulukların Gönüllüleri

ODTÜ mezunlarının, yaşadıkları kent ya da ülkede kendi aralarında ve ODTÜ ile diğer ülke ya da kentlerdeki mezunlarla iletişim, işbirliği ve dayanışma olanaklarını geliştirmek üzere oluşturdukları temel yapı; günümüzde, FB topluluklarıdır. Kanada ve Fransa’da bu toplulukların yanı sıra oluşturulmuş dernekler de vardır. Ayrıca, İngiltere’deki ve Kıbrıs’taki mezunlarımız, ortada resmi bir kuruluş olmasa da kendi içlerinde dernekmiş gibi davrandıklarını belirtiyorlar.

Bu işler genellikle bir ya da birkaç mezunumuzun (Kent ya da Ülke Gönüllüsü) inisiyatif almaları temelinde gelişmekte ve başta girişimci mezunlarımızın kişisel özellikleri olmak üzere, kurulan FB topluluğunun bulunduğu kent ya da ülkedeki mezun sayısına, mezunların bileşimine, girişim yeteneklerine, şehrin ya da ülkenin yapısına göre etkili olabilmektedirler. Bazıları kurulup unutulurken bazıları çok etkili olabilmektedir.
Güncel etkililik göstergeleri şöyle sıralanabilir:

  • FB üzerinden iletişimde bulunmak
  • Çeşitli ölçeklerde yardımlaşmak (bilgi edinme, ev ve iş bulma, vb.)
  • Etkinliklere katılmak (sanat, spor, kültür, siyaset, vb)
  • Buluşmak (tanışma; kahvaltı, yemek, gezi)
  • Öğrenciler için burs bağışı toplamak

Bazı kent ya da ülke toplulukları birinciyi bile gerçekleştiremeyebiliyorlar. Bunun gibi durumlar oradaki arkadaşlarımızın girişimciliğini de etkiliyor. Güncel tutukluğa bakıp alabilecek olanlar da inisiyatif almaktan çekiniyorlar. Fakat zaman zaman durgunluklar yaşansa da birçok topluluğun yeterince hareketli olduğunu görebiliyoruz. Girişim ve örgütlenme yeteneklerinin gelişmesine bağlı olarak bu etkililik göstergeleri de gelişecektir.

ODTÜ Mezunları Kent Gönüllüleri kendiliklerinden ortaya çıkıp bulundukları kentlerdeki (ülkelerdeki) mezunlar için bir iletişim ortamı üreterek geliştirmeye çalışıyorlar. Gönüllülerin; oluşturdukları iletişim ortamını bir işbirliği ve dayanışma ortamına dönüştürebilmelerinin en temel gereği katılımcı bir yönetim yaklaşımına sahip olmalarıdır. Bunun da en yalın karşılığı, bu tür toplulukların yönetiminde mutlaka birden fazla kişinin bulunmasıdır. Diğer gereklilikleri biçimsel olarak tanımlamak çok güçtür. Temel olan, etkinlik ve kararlarda herkesin katılımına açık bir havanın duyumsanmasıdır. Topluluğa katılmanın önünde açıkça anlaşılabilir gerekçeler dışında (örneğin, ODTÜ mezunu ya da öğrencisi olmamak gibi) engel bulunmamalı, herhangi bir katılımcı hiçbir gerekçe göstermeye gerek duymaksızın topluluktan ayrılabilmelidir.
Toplulukların etkililik düzeyleri, zamanla, geçici görev paylaşımlarını ve üstlenimlerini gerekli hale getirebilmektedir. Bu gereklilikler zamanında belirlenip yerine getirildiğinde toplulukların daha etkili olabildikleri de görülüyor. Bu konuda, zamanla yeteneklerimizi güçlendireceğimize güvenmeliyiz. 
FB ve benzeri sanal ortamlar üzerinde oluşturulmuş toplulukların demokratik yapısı güveni artırırken sağladığı esneklikler de bağımlılık algısının üremesini engelliyor. Bu durum da katılımın özgür ve gönüllü bir biçimde gelişmesini destekliyor. Bu nedenle, dernek türü daha katı ve maliyetli yapıların oluşturulması öncesinde sürdürülebilirliği sağlayacak tasarımlar üzerinde iyi çalışılmış olması gerekir.

Bu tür toplulukların özerk yapılarını korumaları dayanıklılıklarını artırır. Fakat diğer topluluk ve örgütlerle işbirliği ve dayanışma içinde olmayı da becerebilmeleri gerekir. Avusturya İspanya’ya Belçika Polonya’ya yardımcı olabilir. Berlin ve Münih, Milano ile Boston deneyimlerini paylaşabilirler. METUROPE gibi daha kapsayıcı yapıların oluşturulması da yeni hareketlenmelere yol açabilmektedir. Herkesin farklı biçimlerde de olsa kazanımlarının olduğu tüm sinerjik girişimler destek bulabilmektedir.

ODTÜ Mezunlarının ülke ve kent topluluklarının adreslerini ODTÜ Mezunlar Ofisi sayfalarından güncel olarak bulabilmelisiniz… Aşağıdakiler bugün için güncel topluluk adresleridir:

Almanya https://www.facebook.com/groups/132027236866203/
Avusturya https://www.facebook.com/groups/metu.avusturya/
Atina https://www.facebook.com/groups/1242330179194814/
Atlanta https://www.facebook.com/groups/1046651745396012/
BAE https://www.facebook.com/groups/1427594484204838/
Belçika https://www.facebook.com/groups/130599647020245/
Berlin https://www.facebook.com/groups/520472028076607/
Boston https://www.facebook.com/groups/1022026431198969/
Finlandiya https://www.facebook.com/groups/650631438774833/
Fransa https://www.facebook.com/groups/1727420194181278/
Hamburg https://www.facebook.com/groups/818581111579750/
Hollanda https://www.facebook.com/groups/173495246037783/
İngiltere https://www.facebook.com/groups/4989118702/
İspanya https://www.facebook.com/groups/1160528380700605/
İsviçre https://www.facebook.com/groups/odtuisvicremezun/
Kanada https://www.facebook.com/groups/odtualumnicanada/
Köln (North Rhine-Westphalia) https://www.facebook.com/groups/1974110329539107/
Malezya https://www.facebook.com/groups/1013085995393178/
Melbourne https://www.facebook.com/groups/514494038738219/
Milano https://www.facebook.com/groups/1745670238999570/
Montreal https://www.facebook.com/groups/474447202926790/
Münih https://www.facebook.com/groups/1446287692258013/
Kahire https://www.facebook.com/groups/1718715095064116/
New York https://www.facebook.com/groups/1124937600861741/
Rusya https://www.facebook.com/groups/283884355126635/
San Francisco https://www.facebook.com/groups/463562163838508/
St. Louis https://www.facebook.com/groups/256108041444740/
Şikago https://www.facebook.com/groups/598337060259222/
Teksas https://www.facebook.com/groups/metuNTx/
Vancouver https://www.facebook.com/groups/487287638062606/
Yeni Zelanda https://www.facebook.com/groups/201275236910056/