“Koşup borçlandırma”

Bu yıl da İstanbul Maratonu’nda koşma işine bulaştım. Bulaştım ki; ODTÜ’de okuyan öğrenciler için burs kaynaklarının harekete geçirilmesinde yer alabileyim.

Düzenek kabaca şöyle çalışıyor: Siz maratonda (42 km, 15 km ya da 10 km) bir koşuyu koşuyorsunuz. Sonra da çevrenizdekilere diyorsunuz ki “ben koştum; siz de “ihtiyacı olan ODTÜ öğrencilerine burs sağlayan kaynağın geliştirilmesi“ni destekliyorsanız şu hesaba para yatırın!”

Bu düzenek ODTÜMİST için geçmiş beş yılda çalıştı. Her yıl önemli artışlarla destek sağlandı.

Burs-grafik

İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği’nde 1997’den bu yana burs için para toplayan bir düzenek var. Bu bursun gerekliliğine inanan ve onun gereklerini yerine getiren bir kesim; düzenli olarak bu desteği sağlıyordu zaten. 2013’de İstanbul Maratonu’nda koşarak Burs Bağışı için kampanya yapma ve bu burs bağışı düşüncesini yaygınlaştırarak desteği artırma düşüncesi uygulamaya girdi. Yukarıdaki grafik de gösteriyor ki Maratonda toplanan paralar bir fark olarak geldiği gibi, o yıllarda TÜFE ile yükselen artışın dengelenmesini de sağladı.

Bu kampanya yöntemini değerlendirmeye de zaman ayırmak isterim. Fakat şimdi uygulama sonuçları üzerinden giderek bu tür kampanyaların gözetilmesi gerektiğinin altını çizmeyi yeterli buluyorum. Katılımcılar, yakın çevrelerinin, böyle bir ihtiyacın farkında olmalarını sağlamış oluyorlar. Bu arada, kendilerini de koşma, yürüme konusunda sınamış, güncellemiş oluyorlar.

2018’de 10.000 metre koşarak iki yıl öncesinden 2 dakika daha yaşlanma etkisi edindiğimi görmüş oldum. Fakat öncekinde 10’dan fazla kişiyi harekete geçirebilmişken bu kez bu sayıyı 20’nin üzerine çıkararak en az bir öğrencinin bir yıllık burs tutarına aracılık etmiş oldum.

Bu desteği sağlayanların her biri geleceğin bir ODTÜ mezununun daha iyi yetişmesine bir biçimde katkı sağlamış oldu. Ben de bu arada ayırdığım zamanla buna neden oldum.

Bu kampanya İstanbul Maratonu ile bağlantılandırılmış; fakat başka etkinliklerle ilişkili kampanyalar da tasarlanabilir. Aynı hedef kitlesine çok fazla kampanya olumsuz etkiler yaratabilir. Fakat başka topluluklar, başka hedef kitleleri üzerinden bu ve benzeri araçlardan yararlanabilirler. Fakat her şeyin bir atımda gerçekleşemeyeceğini yukarıdaki grafikteki mor çizgi de gösteriyordur. ODTÜMİST için 100.000 liralardan başlayan hedefin 1 milyona çıkması 7-8 yılı alacakmış gibi görünüyor. Ayrıca, bu gelişmenin yaşanması için ne kadar çok kişinin çaba harcadığını da gözetmek gerekiyor.

Bu yıl, 10.000 metre koştum diye milletten para isterken iki konuya özen gösterdim:

Topluluklar üzerinden çağrı yaparken ilgili topluluğun diğer katılımcılarını (koşucularını) da gözettim. Çünkü asıl önemli olan sizin üzerinizden yaratılmış görünen kaynağın çokluğu değil kampanyanın hedefine ulaşmasıdır. Çeşitli nedenlerle, aynı hedef kitlesine ulaşamamış olan diğer katılımcılara da dikkati çekmek kampanyaya katılımın artmasına neden olabilir.

Kampanyaya destek sağlamasını istediklerimden bu çağrıdan ODTÜ dışındaki kesimleri de bilgilendirmesini istedim. Tabi bunu önce kendim yapmaya çalıştım. Böylece onlar da kampanyayı destekleri gibi, bu tür araçları, kendilerinin içinde bulundukları topluluklar için değerlendirmeyi gözetme gündemiyle karşı karşıya gelmiş oldular. Bunu  ne kadar yapacakları ise onlara kalmış.

Reklam